Νέα

Ευαγγελία-Αναστασία Πάσσαρη


Η παρουσία των ζώων στην πεζογραφία (1880-1930): από τον ανθρωποκεντρισμό στην υπεράσπιση των ζώων


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Αναστασία Νάτσινα
24/02/2023 · 13:30

Ιστότοπος

24 Φεβρουαρίου - 19 Μαΐου 2023


Τομέας Κλασικών Σπουδών - οι διαδικτυακές συναντήσεις της Παρασκευής


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Λουκία Αθανασάκη

Διαδικτυακά

24/02 - 19/05/2023 · Παρασκευές, 12:00-14:00

Ιστότοπος

Φιόνα Αντωνελάκη

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ του Τομέα Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γιάννης Δημητρακάκης, Αλέξανδρος Κατσιγιάννης

Διαδικτυακά

17/02/2023 · 18:00

10 Φεβρουαρίου 2023


Αμειβόμενη Πρακτική: Οι Αιτήσεις ξεκινούν. Ενημερωτική συνάντηση, Τετάρτη 15/2/23, 13:00, αίθουσα 3


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Γιάννης Μητροφάνης
10/02/2023

Φραγκίσκος Ζαχαριουδάκης


Υμνογραφία των Παθών (Μεγάλης Εβδομάδας): Πτυχές μίας κειμενικής προσέγγισης.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μανόλης Πατεδάκης
10/02/2023 · 19:30

Ιστότοπος

Μαρία Σκουλά


Ιωσήφ του Υμνογράφου ανέκδοτος 'Κανόνας προς τιμήν του αγίου Σπυρίδωνος'


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Στρατής Παπαϊωάννου
10/02/2023 · 18:45

Ιστότοπος

Κωνσταντίνος Σκουλάς


Η μετάφραση των οίκων του 'Ακαθίστου' από τον Μανουήλ Φιλή (1275-1345). Εισαγωγή - Κριτική Έκδοση - Μετάφραση - Σχόλια


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μανόλης Πατεδάκης
10/02/2023 · 18:00

Ιστότοπος

Χρυσή Παπαγιαννάκη


Οι σολωμικές επιρροές στη ποίηση του Γιάννη Ρίτσου: συγκλίσεις και αποκλίσεις.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Δημήτρης Πολυχρονάκης
10/02/2023 · 11:00

Ιστότοπος

03 Φεβρουαρίου 2023


Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη (Web meeting) για τις Αιτήσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

03/02/2023

Chatrine Qwaider

Chalmers University, TBA


From A to Z: How to build your corpus


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γλωσσολογίας, Στέργιος Χατζηκυριακίδης
23/03 - 23/02/2023 · 13:00-14:30