Νέα

Στέφανος Φαραντόπουλος


Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας του μεταπτυχιακού φοιτητή Στέφανου Φαραντόπουλου


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

04/12/2023 · 11:00

Ιστότοπος

Χριστίνα Στεφανίδου


Η κατάκτηση της σημασίας του 'άλλος' στη Νέα Ελληνική και ο ρόλος του επιτονισμού.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γλωσσολογίας, Βίνα Τσακάλη
26/09/2023 · 12:00

Ιστότοπος

Παύλος Γρηγοράκης


ἐρυθριῶ διηγούμενος: Όψεις της ντροπής στα 'Αιθιοπικά' του Ηλιόδωρου


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Στέλιος Παναγιωτάκης
22/09/2023 · 09:30

Ιστότοπος