Νέα

Αντώνης Ηλιάδης


Το Σταντ-απ Κόμεντι στην Ελλάδα


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας

09/01/2024 · 10:00

Ιστότοπος

Κυριακή Γιανναδάκη


Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψ. διδάκτορα Κυριακής Γιανναδάκη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας

06/12/2023 · 11:00

Ιστότοπος

Αναστασία Δαδούση


Τα πολλαπλά πρόσωπα της ελληνικής οικογένειας στην ελληνική κινηματογραφική κωμωδία.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών, Παναγιώτα Μήνη

Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας

31/10/2023 · 09:00

Ιστότοπος

Roberta Dainotto


Forensic narratives and narrativity in Athenian courts.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Δήμος Σπαθάρας

Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας

30/10/2023 · 18:00

Ιστότοπος

Ελένη Μόσιου


Demosthenes, 'Against Timocrates' (Dem. 24): A Commentary.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Δήμος Σπαθάρας

Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας

09/10/2023 · 15:00

Ιστότοπος

Μίνως Σκουντάκης


Η ρητορική εκπαίδευση μέσα από σύμμεικτα χειρόγραφα της περιόδου από τον 10ο μέχρι το 12ο αιώνα


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, Μανόλης Πατεδάκης

Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας

19/10/2023 · 14:45

Ιστότοπος

Ευάγγελος Ταταρίδης


Θεοί και θνητοί στον 'Ιππόλυτο' του Ευριπίδη: τελετουργική επικοινωνία και διάδραση


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Λουκία Αθανασάκη

Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας

22/09/2023 · 12:00

Ιστότοπος

Άννα Καμπανάρου


Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψ. διδάκτορα Άννας Καμπανάρου


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Γλωσσολογίας, Έλενα Αναγνωστοπούλου

Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας

19/09/2023 · 14:30

Ιστότοπος

Γεωργία Χουστουλάκη


Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψ. διδάκτορα Γεωργίας Χουστουλάκη


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Κώστας Αποστολάκης

Αίθουσα Συνεδριάσεων Τμήματος Φιλολογίας

11/09/2023 · 15:00

Ιστότοπος

Καλλιόπη Διαλυνά


Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψ. διδάκτορα Καλλιόπης Διαλυνά


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Τομέας Κλασικών Σπουδών, Λουκία Αθανασάκη
05/05/2023 · 11:30

Ιστότοπος