Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής του Ηρακλή Ψάλτη

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Ηρακλής Ψάλτης

Γ. Θεοτοκάς και χριστιανισμός:
Η συνάντηση του πεζογράφου και στοχαστή
με την Ορθόδοξη Εκκλησία

Επιβλέπων:
Γιάννης Δημητρακάκης

Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-16608

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)