Ανακοίνωση

Πληροφορίες για νέους φοιτητές

Εγγραφή Φοιτητών

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε ότι η εγγραφή πρωτοετών φοιτητών του ακαδ. έτους 2019-20 θα πραγματοποιηθεί κατά το διάστημα από Τετάρτη 18 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019. Σε αυτό το διάστημα οι νέοι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση για το Τμήμα επιτυχίας τους μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr, εισάγοντας τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία μόνο εντός του προβλεπόμενου διαστήματος.

Βεβαιώσεις Σπουδών, ενημερωτικό υλικό, καθώς και κωδικούς πρόσβασης (για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, για το σύστημα επιλογής συγγραμμάτων, της ακαδημαϊκής ταυτότητας, κ.ά.) μπορεί να παραλάβει ο ίδιος ο φοιτητής ή εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο από την Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά προσκομίζοντας:

  • μία ευκρινή φωτοτυπία ταυτότητας και
  • την αίτηση της ηλεκτρονικής εγγραφής υπογεγραμμένη

Η παραλαβή των κωδικών θα γίνεται καθημερινά από Δευτέρα 23-9-2019 ως Δευτέρα 30-9-2019, 10.00-13.00, με
αλφαβητική σειρά ως εξής:

Δευτέρα 23-9-2019:
Α-Δ
Τρίτη 24-9-2019:
Ε-Κ
Τετάρτη 25-9-2019:
Λ-Ο
Πέμπη 26-9-2019:
Π-Σ
Παρασκευή 27-9-2019:
Τ-ΩΓια να υποβάλλετε αίτηση για σίτιση ή/και στέγαση για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 πρέπει να έχετε παραλάβει τους κωδικούς σας μέχρι και τη Δευτέρα 30-9-2019.

Πληροφορίες για τους νέους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Κρήτης υπάρχουν εδώ.

Έναρξη Μαθημάτων:
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019.

Το πρόγραμμα των μαθημάτων μπορείτε να το δείτε εδώ.

Το ενδεικτικό πρόγραμμα του πρώτου έτους σπουδών μπορείτε να το δείτε εδω

Την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, ώρα 11.30 στο Αμφιθέατρο Β θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με τους διδάσκοντες του Τμήματος για την ενημέρωση των πρωτοετών φοιτητών.


Οδηγός πλοήγησης για τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας

Στην ιστοσελίδα της Φοιτητικής Μέριμνας μπορείτε να δείτε τις ανακοινώσεις για τις παροχές που προσφέρονται.

Επικοινωνία με Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών

Εξυπηρέτηση Φοιτητών: Τρίτη-Πέμπτη 11.00-14.00
email: philology@phl.uoc.gr, anargyrd@uoc.gr
τηλέφωνο: 2831077303
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Φιλολογίας – 74100 Ρέθυμνο

Υπηρεσίες & Εγκαταστάσεις Τμήματος Φιλολογίας

Φοιτητική Μέριμνα Αν ενδιαφέρεστε για Σίτιση ή Στέγαση, κάνετε αίτηση ηλεκτρονικά στο www.merimna.uoc.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Π.Κ.

email: f.merimna-reth@admin.uoc.gr
τηλέφωνα: 2831077729, 2831077978, 2831077947
Ταχυδρομική διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Φοιτητική Μέριμνα – 74100 Ρέθυμνο

Ανακοινώσεις Ηλεκτρονικό Σύστημα StudentWeb

Ακαδημαϊκή Ταυτότητα https://academicid.minedu.gov.gr/

Συγγράμματα
http://eudoxus.gr

Ασύρματο Δίκτυο Σύνδεση στα ασύρματα δίκτυα UCNET-WWW, Eduroam με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Π.Κ..

Εγκαταστάσεις Μπορείτε να δείτε ένα διαδικτυακό χάρτη της πόλης του Ρεθύμνου εδώ και τον χάρτη των εγκαταστάσεων του Τμήματος Φιλολογίας εδώ.

Διάγραμμα διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής