Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


Από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και συγκεκριμένα από το Φεβρουάριο του 2019, στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα λειτουργήσουν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η φοίτηση στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας είναι απολύτως δωρεάν.

ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»
ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ τ. Β’ 1658 / 11-5-2018
Κανονισμός: ΦΕΚ τ. Β’ 3284 / 8-8-2018

Διευθύντρια: Λουκία Αθανασάκη
Αναπληρωτής Διευθυντής: Δήμος Σπαθάρας

Συντονιστική Επιτροπή: Λουκία Αθανασάκη, Αθηνά Καβουλάκη, Μελίνα Ταμιωλάκη, Δήμος Σπαθάρας και Στέλιος Παναγιωτάκης

Εξεταστέα ύλη

Προκήρυξη
Αίτηση

Ανακοίνωση χρόνου και τόπου διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων
Η γραπτή εξέταση στη Λατινική Φιλολογία θα γίνει στην Αίθουσα 7 των Διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής τη Δευτέρα 14/1/2019 και από τις 11:30 έως τις 14:30. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται το αργότερο έως τις 11:15 στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και στυλό.
Η γραπτή εξέταση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Φιλολογίας την Τρίτη 15/1/2019 και από τις 10:00 έως τις 13:00. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται το αργότερο έως τις 09:45 στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και στυλό.
Η προφορική εξέταση και συνέντευξη το απόγευμα της Τρίτης 15/1/2019 σε ώρα που θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Δικαίωμα συμμετοχής στην προφορική εξέταση έχουν οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν στις γραπτές εξετάσεις βαθμό τουλάχιστον ‘λίαν καλώς’ (6,50).

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»
ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ τ. Β’ 1658 / 11-5-2018
Κανονισμός: ΦΕΚ τ. Β’ 3283 / 8-8-2018

Διευθυντής: Δημήτρης Πολυχρονάκης
Αναπληρωτής Διευθυντής: Στρατής Παπαϊωάννου

Συντονιστική Επιτροπή: Δημήτρης Πολυχρονάκης, Στρατής Παπαϊωάννου, Μανόλης Πατεδάκης, Αναστασία Νάτσινα, Γιάννης Δημητρακάκης

Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Βυζαντινή Φιλολογία"
Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Νεοελληνική Φιλολογία"

Προκήρυξη
Αίτηση

Ανακοίνωση χρόνου και τόπου διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων
Η γραπτή εξέταση θα γίνει στην Αίθουσα 7 των Διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής τη Δευτέρα 14/1/2019 και από τις 11:30 έως τις 14:30. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται το αργότερο έως τις 11:15 στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και στυλό.
Η προφορική εξέταση και συνέντευξη θα γίνει το απόγευμα της ίδιας μέρας σε ώρα που θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Δικαίωμα συμμετοχής στην προφορική εξέταση έχουν οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν στις γραπτές εξετάσεις βαθμό τουλάχιστον ‘λίαν καλώς’ (6,50).

ΠΜΣ «Γλωσσολογία»
ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ τ. Β’ 1658 / 11-5-2018
Κανονισμός: ΦΕΚ τ. Β' 3554 / 22-8-2018

Διευθύντρια: Ιωάννα Κάππα
Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Έλενα Αναγνωστοπούλου

Συντονιστική Επιτροπή: Ιωάννα Κάππα, Έλενα Αναγνωστοπούλου, Αλέξης Καλοκαιρινός, Γεωργία Κατσιμαλή, Βίνα Τσακάλη

Εξεταστέα ύλη

Προκήρυξη
Αίτηση

Ανακοίνωση χρόνου και τόπου διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων
Η γραπτή εξέταση θα γίνει στην Αίθουσα 7 των Διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής τη Δευτέρα 14/1/2019 και από τις 11:30 έως τις 14:30. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται το αργότερο έως τις 11:15 στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και στυλό.
Η προφορική εξέταση και συνέντευξη θα γίνει το απόγευμα της ίδιας μέρας σε ώρα που θα ανακοινωθεί στους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης. Δικαίωμα συμμετοχής στην προφορική εξέταση έχουν οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν στις γραπτές εξετάσεις βαθμό τουλάχιστον ‘λίαν καλώς’ (6,50).

ΔΠΜΣ «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές»

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ τ. Β’ 3284 / 8-8-2018
Κανονισμός: ΦΕΚ τ. Β' 4001 / 17-9-2018

Διευθύντρια: Παναγιώτα Μήνη
Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αγγέλα Καστρινάκη

Συντονιστική Επιτροπή: Παναγιώτα Μήνη, Αγγέλα Καστρινάκη, Μανώλης Σειραγάκης, Αθηνά Καβουλάκη, Κωνσταντίνα Γεωργιάδη

Εξεταστεα ύλη ΔΠΜΣ στις Θεατρικες και Κινηματογραφικες Σπουδες.
Required for Entrance Exams to Graduate Pr. in Theater and Film Studies.

Προκήρυξη
Αίτηση

Ανακοίνωση χρόνου και τόπου διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων
Η γραπτή εξέταση θα γίνει στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Φιλολογίας την Τετάρτη 9/1/2019 και από τις 10:00 έως τις 13:00. Οι υποψήφιοι πρέπει να βρίσκονται το αργότερο έως τις 09:45 στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα και στυλό.
Η προφορική εξέταση θα γίνει αργότερα την ίδια μέρα στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Φιλολογίας, θα ξεκινήσει στις 15:00 και κάθε υποψήφιος θα εξετάζεται μεμονωμένα.

Ενιαίο ΠΜΣ Τμήματος Φιλολογίας

Το ενιαίο ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας λειτουργεί από το 1993 και παραμένει ενεργό μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ δεν δέχεται πλέον νέους φοιτητές.

ΦΕΚ τελευταίας αναμόρφωσης:Y.A. 107306/B7 - ΦΕΚ 1955/18.07.2014 τ.Β'
Κανονισμός: Εσωτερικός Κανονισμός για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Διευθυντής: Αλέξης Καλοκαιρινός
Αναπληρωτής Διευθυντής: Στέλιος Παναγιωτάκης