Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών


Από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και συγκεκριμένα από το Φεβρουάριο του 2019, στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης θα λειτουργήσουν τα παρακάτω Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η φοίτηση στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας είναι απολύτως δωρεάν.

ΠΜΣ «Κλασικές Σπουδές»
ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ τ. Β’ 1658 / 11-5-2018
Κανονισμός: ΦΕΚ τ. Β’ 3284 / 8-8-2018

Διευθύντρια: Λουκία Αθανασάκη
Αναπληρωτής Διευθυντής: Δήμος Σπαθάρας

Συντονιστική Επιτροπή: Λουκία Αθανασάκη, Αθηνά Καβουλάκη, Μελίνα Ταμιωλάκη, Δήμος Σπαθάρας και Στέλιος Παναγιωτάκης

Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη θα ισχύσει και για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2019.

Προκήρυξη
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως και τις 31/7/2019 μέσω του συστήματος: https://postgrad.cict.uoc.gr/.

Η γραπτή εξέταση θα γίνει στην Αίθουσα 1 των διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής στις 16/9/2019, από τις 11:30 έως τις 14:30. Η προφορική εξέταση θα γίνει αργότερα την ίδια μέρα (16/9/2019) ή την επομένη (17/9/2019) - οιυποψήφιοι θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»
ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ τ. Β’ 1658 / 11-5-2018
Κανονισμός: ΦΕΚ τ. Β’ 3283 / 8-8-2018

Διευθυντής: Δημήτρης Πολυχρονάκης
Αναπληρωτής Διευθυντής: Στρατής Παπαϊωάννου

Συντονιστική Επιτροπή: Δημήτρης Πολυχρονάκης, Στρατής Παπαϊωάννου, Μανόλης Πατεδάκης, Αναστασία Νάτσινα, Γιάννης Δημητρακάκης

Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Βυζαντινή Φιλολογία"
Εξεταστέα ύλη για την Κατεύθυνση "Νεοελληνική Φιλολογία"
Η εξεταστέα ύλη θα ισχύσει και για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2019.

Προκήρυξη
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως και τις 31/7/2019 μέσω του συστήματος: https://postgrad.cict.uoc.gr/.

Η γραπτή εξέταση θα γίνει στην Αίθουσα 1 των διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής στις 16/9/2019, από τις 11:30 έως τις 14:30. Η προφορική εξέταση θα γίνει αργότερα την ίδια μέρα (16/9/2019) ή την επομένη (17/9/2019) - οιυποψήφιοι θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

ΠΜΣ «Γλωσσολογία»
ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ τ. Β’ 1658 / 11-5-2018
Κανονισμός: ΦΕΚ τ. Β' 3554 / 22-8-2018

Διευθύντρια: Ιωάννα Κάππα
Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Έλενα Αναγνωστοπούλου

Συντονιστική Επιτροπή: Ιωάννα Κάππα, Έλενα Αναγνωστοπούλου, Αλέξης Καλοκαιρινός, Γεωργία Κατσιμαλή, Βίνα Τσακάλη

Εξεταστέα ύλη
Η εξεταστέα ύλη θα ισχύσει και για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2019.

Προκήρυξη
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως και τις 31/7/2019 μέσω του συστήματος: https://postgrad.cict.uoc.gr/.

Η γραπτή εξέταση θα γίνει στην Αίθουσα 1 των διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής στις 16/9/2019, από τις 11:30 έως τις 14:30. Η προφορική εξέταση θα γίνει αργότερα την ίδια μέρα (16/9/2019) ή την επομένη (17/9/2019) - οιυποψήφιοι θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

ΔΠΜΣ «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές»

Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεατρικές & Κινηματογραφικές Σπουδές» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.

ΦΕΚ Ίδρυσης: ΦΕΚ τ. Β’ 3284 / 8-8-2018
Κανονισμός: ΦΕΚ τ. Β' 4001 / 17-9-2018

Διευθύντρια: Παναγιώτα Μήνη
Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αγγέλα Καστρινάκη

Συντονιστική Επιτροπή: Παναγιώτα Μήνη, Αγγέλα Καστρινάκη, Μανώλης Σειραγάκης, Αθηνά Καβουλάκη, Κωνσταντίνα Γεωργιάδη

Εξεταστεα ύλη ΔΠΜΣ στις Θεατρικες και Κινηματογραφικες Σπουδες.
Required for Entrance Exams to Graduate Pr. in Theater and Film Studies.
Η εξεταστέα ύλη θα ισχύσει και για τις εισαγωγικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου 2019.

Προκήρυξη
Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως και τις 31/7/2019 μέσω του συστήματος: https://postgrad.cict.uoc.gr/.

Η γραπτή εξέταση θα γίνει στην Αίθουσα 1 των διδακτηρίων της Φιλοσοφικής Σχολής στις 16/9/2019 και από τις 11:30 έως τις 14:30. Η προφορική εξέταση θα επιδιωχθεί να γίνει την αργότερα την ίδια μέρα (16/9/2019) ή την επομένη, (17/9/2019) - οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

Ενιαίο ΠΜΣ Τμήματος Φιλολογίας

Το ενιαίο ΠΜΣ του Τμήματος Φιλολογίας λειτουργεί από το 1993 και παραμένει ενεργό μέχρι την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών. Το συγκεκριμένο ΠΜΣ δεν δέχεται πλέον νέους φοιτητές.

ΦΕΚ τελευταίας αναμόρφωσης:Y.A. 107306/B7 - ΦΕΚ 1955/18.07.2014 τ.Β'
Κανονισμός: Εσωτερικός Κανονισμός για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές

Διευθυντής: Αλέξης Καλοκαιρινός
Αναπληρωτής Διευθυντής: Στέλιος Παναγιωτάκης