Απόφοιτοι

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Οι φοιτητές και φοιτήτριες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας αποκτούν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αντιστοιχούν στο έκτο επίπεδο του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Ειδικότερα, οι απόφοιτοι/ες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας έχουν καλλιεργηθεί ώστε να διαθέτουν:

 • θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση στα επιστημονικά αντικείμενα των τεσσάρων κατευθύνσεων του Προγράμματος Σπουδών, με γενική και προχωρημένη εποπτεία των θεωριών, των πηγών και σωμάτων κειμένων και της δευτερογενούς βιβλιογραφίας, στο επίπεδο στο οποίο βρίσκεται σήμερα διεθνώς,
 • κριτική ικανότητα για τη στάθμιση της επιστημονικής πληροφορίας, την ανάλυση και τη σύνθεσή της, με παραγωγικό και επαγωγικό λογισμό, και γενικότερα με κριτική και αυτοκριτική σκέψη
 • ικανότητα για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων στα επιστημονικά τους πεδία
 • γνώσεις και ικανότητα για να συμμετέχουν στο δημόσιο λόγο σε θέματα γλώσσας, γραμματείας και παιδείας, με εφόδια θεωρίας και ιστορίας της γλώσσας και των γραμμάτων
 • τεχνικές δεξιότητες για την εφαρμογή της γνώσης στην έρευνα, την εκπαίδευση, τη μετάφραση, τη διόρθωση και την επιμέλεια κειμένων, την ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, με προϋποθέσεις καινοτομίας
 • επάρκεια διδασκαλίας των γλωσσών και της γραμματείας, αρχαίας ελληνικής, λατινικής και νέας ελληνικής
 • ικανότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο επόμενο, μεταπτυχιακό, επίπεδο, σε ελληνικά ή σε ξένα πανεπιστήμια, υψηλού επιπέδου και διεθνούς αναγνώρισης σε κάθε περίπτωση
 • δημοκρατική συνείδηση και προσήλωση στις αξίες της ελευθερίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και την πολυ-πολιτισμικότητα, με ευαισθησία σε θέματα φύλου, με αίσθηση επαγγελματικής και κοινωνικής ευθύνης
 • επαγγελματικές δεξιότητες σε πεδία που αναφέρονται αναλυτικότερα παρακάτω, καθώς και την ικανότητα να χρησιμοποιούν εργαλεία για την περαιτέρω αυτοβελτίωσή τους

Τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που αποκτούν οι φοιτητές και φοιτήτριες από κάθε μάθημα παρουσιάζονται αναλυτικά στα περιγράμματα ύλης των μαθημάτων, τα οποία περιλαμβάνονται στο παρόν Πρόγραμμα.

Eπαγγελματικές Δυνατότητες

Οι απόφοιτοι/ες του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας είναι ικανοί να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδες, να συμμετέχουν σε σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες και στην εκπόνηση και εκτέλεση σύνθετων σχεδίων εργασίας, να αναλαμβάνουν ευθύνες και να λαμβάνουν αποφάσεις σε μεταβαλλόμενα εργασιακά και μαθησιακά περιβάλλοντα. Οι απόφοιτοι/ες έχουν εφοδιαστεί ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν την ευθύνη διδασκαλίας, ομαδικής ή ατομικής, παιδιών, εφήβων και ενηλίκων, στο πλαίσιο του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.

Γενικότερα, το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών παρέχει στους αποφοίτους τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ώστε να διεκδικήσουν μια θέση εργασίας στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα οι απόφοιτοι/ες μπορούν να εργαστούν – και σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται ήδη:

 • Σε Bιβλιοθήκες και Aρχεία
 • Σε Eφημερίδες και περιοδικά
 • Σε Eκδοτικούς οίκους και οργανισμούς
 • Στην Tοπική Aυτοδιοίκηση
 • Ως Φιλόλογοι στη Δευτεροβάθμια και την Πρωτοβάθμια Eκπαίδευση (Δημόσια και Ιδιωτική)
 • Στον χώρο των εκδόσεων (μεταφραστές και επιμελητές εκδόσεων, γλωσσολόγοι, ως συγγραφείς βοηθημάτων για φιλολογικά μαθήματα του σχολείου) και στον Tύπο
 • Ως καθηγητές της Eλληνικής ως Ξένης γλώσσας
 • Ως ωρομίσθιοι καθηγητές-εκπαιδευτές σε διάφορες σχολές (I.E.K., K.E.K., Σχολές του O.A.E.Δ., Σχολές Tουριστικών Eπαγγελμάτων, Σχολές Eνόπλων Δυνάμεων, Σχολή Aστυνομίας, Σχολή Nοσηλευτικής, κ.ά.)
 • Σε N.E.Λ.E. για διδασκαλία Eλληνικών σε Προγράμματα Aναλφαβητισμού και σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
 • Σε ερευνητικά κέντρα
 • Σε Θεατρικούς Oργανισμούς και Mέσα Mαζικής Eνημέρωσης.