Εισαγωγικά

Tο Tμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Kρήτης έχει ως αποστολή του να καλλιεργεί και να προάγει τις επιστήμες που σχετίζονται με τη Φιλολογία (Kλασική, Bυζαντινή και Nεοελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Θεατρολογία) μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας. Παρέχει στους πτυχιούχους του θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση των πεδίων που θεραπεύει, αλλά και αξίες, ικανότητες και δεξιότητες που τους επιτρέπουν να ανταποκρίνονται σε ποικίλα επαγγελματικά περιβάλλοντα, υπηρετώντας σταθερά τις αξίες του ανθρωπισμού.

Από την ίδρυσή του το 1983, το Τμήμα Φιλολογίας υπήρξε και παραμένει πρωτοπόρο όσον αφορά στη φοιτητοκεντρική ευελιξία του Προγράμματος Σπουδών, παράλληλα με τη δομημένη πορεία στη γνώση. Επιπλέον, πρώτο στην Ελλάδα ίδρυσε ανεξάρτητο Τομέα Θεατρολογίας-Μουσικολογίας, που σήμερα, με την προσθήκη και των Κινηματογραφικών Σπουδών, προσφέρει μια ευρεία προσέγγιση στα φιλολογικά αντικείμενα, μοναδική για Φιλολογικό Τμήμα της χώρας μας.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος, εφοδιασμένοι με γνώση, κριτική και συνθετική ικανότητα, παραγωγική και επαγωγική σκέψη, διδακτικές, ρητορικές, συγγραφικές αλλά και ψηφιακές δεξιότητες, απασχολούνται σε πλειάδα αντικειμένων: στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, ως εκπαιδευτές ΙΕΚ, ΚΕΚ, αλλά και σε σχολές του ΟΑΕΔ, της ΝΕΛΕ, σε Βιβλιοθήκες και Αρχεία, στα ΜΜΕ, σε εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς (ως μεταφραστές και επιμελητές εκδόσεων, διορθωτές, συγγραφείς βοηθημάτων για φιλολογικά μαθήματα), σε ερευνητικά κέντρα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε θεατρικούς οργανισμούς. Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι επιπλέον άριστα προετοιμασμένοι για σπουδές σε ανώτερο επίπεδο και πολλοί ήδη διαπρέπουν στο χώρο της έρευνας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Οι σπουδές στο Τμήμα Φιλολογίας αποσκοπούν παράλληλα στη συγκρότηση πολιτών που παίρνουν θέση στον δημόσιο χώρο και συμβάλλουν στη διαμόρφωση των νοοτροπιών με προσήλωση στην αλήθεια και στον ορθολογισμό. Το Τμήμα Φιλολογίας είναι σταθερά προσηλωμένο στην καλλιέργεια των ανθρωπιστικών αξιών, του σεβασμού στις αρχές της ισότητας, της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας, καθώς και στην προάσπιση της ειρήνης και της δημοκρατίας.