Γραμματεία

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 • Χρυσούλα Κελαϊδή

  Βαθμίδα: Διοικητικό Προσωπικό

  E-mail: kelaidi@uoc.gr

  Αρμοδιότητες: Γραμματέας Τμήματος Φιλολογίας

  Τηλέφωνο: 28310-77301

  Γραφείο: 121

ΜΕΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 • Τζίνα Αναργύρου

  Βαθμίδα: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)

  E-mail: anargyrd@uoc.gr

  Αρμοδιότητες: Υπεύθυνη Γραμματείας Προπτυχιακών Σπουδών

  Τηλέφωνο: 28310-77303

  Γραφείο: 120

 • Γιώργος Μοτάκης

  Βαθμίδα: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)

  E-mail: motakis@uoc.gr

  Αρμοδιότητες: Υπεύθυνος Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διαχείρισης δαπανών Τμήματος

  Τηλέφωνο: 28310-77266

  Γραφείο: 006