Διοίκηση και Γραμματεία

Διοίκηση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Στέλιος Παναγιωτάκης

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: panayotakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77284

  Γραφείο: 105 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • Δήμος Σπαθάρας

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Αναπληρωτής Καθηγητής

  E-mail: spatharas@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77288

  Γραφείο: 104 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Γραμματεία

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 • Χρυσούλα Κελαϊδή

  Βαθμίδα: Διοικητικό Προσωπικό

  E-mail: kelaidi@uoc.gr

  Αρμοδιότητες: Γραμματέας Τμήματος Φιλολογίας

  Τηλέφωνο: 28310-77301

  Γραφείο: 121

ΜΕΛΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 • Τζίνα Αναργύρου

  Βαθμίδα: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)

  E-mail: anargyrd@uoc.gr

  Αρμοδιότητες: Υπεύθυνη Γραμματείας Προπτυχιακών Σπουδών

  Τηλέφωνο: 28310-77303

  Γραφείο: 120

 • Κατερίνα Αποστολάκη

  Βαθμίδα: Διοικητικό Προσωπικό

  E-mail: aikaposto@uoc.gr

  Αρμοδιότητες: Δοικητική υποστήριξη

  Τηλέφωνο: 28310-77307 (Τρίτη και Παρασκευή)

  Γραφείο: 120

 • Ευγενία Λινοξυλάκη

  Βαθμίδα: Διοικητικό Προσωπικό

  E-mail: linoxylaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77300

  Γραφείο: 120

 • Γιώργος Μοτάκης

  Βαθμίδα: Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π)

  E-mail: motakis@uoc.gr

  Αρμοδιότητες: Υπεύθυνος Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών, Διαχείρισης δαπανών Τμήματος

  Τηλέφωνο: 28310-77266

  Γραφείο: 006