Διακρίσεις & Τιμητικές Yποτροφίες

Παναγιώτα Μήνη


Τιμητική υποτροφία


Πρόγραμμα Υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ μελών ΔΕΠ ελληνικών ΑΕΙ και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή φορέων ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό έτους 2023

Λουκία Αθανασάκη


Τιμητική υποτροφία


Center for Hellenic Studies, Harvard University, Ιανουάριος - Μάιος 2019

Center for Hellenic Studies- Harvard University

Παναγιώτα Μήνη


Τιμητική Υποτροφία


Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019: National Scholarship Programme of the Slovak Republic

Στρατής Παπαϊωάννου


Τιμητική υποτροφία


2018, Γκούγκενχαϊμ Ανθρωπιστικών επιστημών

Guggenheim Foundation

Μαρίνα Δετοράκη


Τιμητική Υποτροφία


2018 Visiting Fellow in Byzantine Studies Dumbarton Oaks Research Library and Collection

Μαρίνα Δετοράκη


Τιμητική Υποτροφία


2017 Sassoon Visiting Fellow Centre for the Study of the Book Bodleian Libraries, University of Oxford

Μελίνα Ταμιωλάκη


Τιμητική Υποτροφία


Stanley Seeger Visiting Research Fellowship Program in Hellenic Studies, Princeton University (15 Ιουνίου - 15 Αυγούστου 2016).

Princeton University - Stanley J. Seeger Center for Hellenic Studies

Στρατής Παπαϊωάννου


Τιμητική Υποτροφία


2014-2015. Elizabeth A. Whitehead Visiting Professorship, The American School of Classical Studies at Athens

Μελίνα Ταμιωλάκη


Τιμητική Υποτροφία


Χρηματοδότηση έρευνας για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 από το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού.

Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού

Ζαχαρούλα Πετράκη


Τιμητική Υποτροφία


Center for Hellenic Studies, Harvard University (Washington, DC), Ιανουάριος-Μάιος 2015

Center for Hellenic Studies