Εργαστήρια - Ερευνητικές υποδομές

Εργαστήριο Λογοτεχνικών ειδών & Ιστορίας της λογοτεχνίας

ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 3788 β/23-11-2016

Περιγραφή - Δραστηριότητες

Το Εργαστήριο ιδρύθηκε το 2016 προκειμένου να συνδράμει το ερευνητικό και διδακτικό έργο του Τμήματος σε ό,τι αφορά τη μελέτη των λογοτεχνικών ειδών και την ιστορία της λογοτεχνίας. Λόγω των δυνατοτήτων που παρέχει για συνεργατική έρευνα, το Εργαστήριο εστιάζει σε εργασίες μεγάλης κλίμακας, με ποσοτικές μεθόδους και ψηφιακά εργαλεία, χωρίς ωστόσο να αποκλείει και άλλου είδους έρευνες που εμπίπτουν στα επιστημονικά του αντικείμενα. Στο Εργαστήριο συνεργάζονται εθελοντικά (και, όταν είναι εφικτό, επ’ αμοιβή) οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της κατεύθυνσης Νεοελληνικής Φιλολογίας του μεταπτυχιακού προγράμματος στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία. Μέλη του Εργαστηρίου είναι μέλη ΔΕΠ αλλά (με τριετή θητεία) και υποψήφιοι διδάκτορες και διδάκτορες που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν την έρευνά τους υπό την αιγίδα του. Το Εργαστήριο είναι ενταγμένο και στεγάζεται στο ΚΕΜΕ-Π.Κ.

Δραστηριότητες:

4/2017. Α. Νάτσινα σε συνεργασία με μεταπτυχιακούς φοιτητές From classic to modern: Charting the formal evolution of Modern Greek short stories in literary periodicals (1880-1930)”. Παρουσιάστηκε στο Literary Lab του Παν/μίου του Stanford (με υποτροφία Erasmus+ International Mobility).

1/2018. Επέκταση της προηγούμενης έρευνας με «Πρόγραμμα μικρού μεγέθους» από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, 2017-2018 (αμοιβή μεταπτυχιακών φοιτητών).

5/2018. Οργάνωση διήμερου σεμιναρίου-εργαστηρίου με θέμα “Literary Studies and Digital Technologies” με τη συμμετοχή του Stanford Literary Lab, του Εργαστηρίου Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών του Α.Π.Θ και του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας (χρηματοδότηση: «Πρόγραμμα μικρού μεγέθους» από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου Κρήτης, 2017-2018). Το πρόγραμμα εδώ.

3/2019- Συνεργασία με το Εργαστήριο Υπολογιστικής Υφολογίας του Τμήματος Ιταλικής Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Α. για τη συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα COST Action 16204 (ψηφιοποίηση/διόρθωση/κωδικοποίηση ελληνικών λογοτεχνικών κειμένων για ερευνητική αξιοποίηση με ψηφιακά εργαλεία).

Ιστότοπος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 • Αναστασία Νάτσινα

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  E-mail: natsina@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77263

  Γραφείο: 001 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

 • Κατερίνα Μπλαβάκη

  Θέση: Ερευνήτρια

 • Βασιλική Πέτσα

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Θέση: Υπότροφος, ΕΔΒΜ, 10/2/20-9/6/21. Επιβλέπουσα: Αναστασία Νάτσινα

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: "Η λογοτεχνία της εργατικής τάξης από το μεσοπόλεμο στα χρόνια της κρίσης"

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

 • Παναγιώτα Γιαννακάρα

  Θέση: Φοιτήτρια Π.Μ.Σ. "Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία"

 • Ανθή Παπαναστασίου

  Θέση: Φοιτήτρια ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

 • Μαρία Πρωτόπαπα

  Θέση: Φοιτήτρια ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

 • Ελένη Τσιριγώτη

  Θέση: Φοιτήτρια ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

Πολυμεσικό υλικό