Εργαστήρια - Ερευνητικές υποδομές

Εργαστήριο Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και Γλωσσικής Τεχνολογίας

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 6767β/31-12-2021, ΦΕΚ 894β/25-2-2022

Περιγραφή - Δραστηριότητες

Το Εργαστήριο εξυπηρετεί ερευνητικές και διδακτικές ανάγκες στην περιοχή της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας και της Γλωσσικής Τεχνολογίας και αφορά την υπολογιστική επεξεργασία της Φυσικής Γλώσσας τόσο σε θεωρητικό όσο και πρακτικό επίπεδο. Το Εργαστήριο είναι διεπιστημονικό, ευρισκόμενο στην τομή των επιστημών της Γλωσσολογίας, της Επιστήμης των Πληροφοριών, των Μαθηματικών, της Γνωσιακής Επιστήμης και των Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών. Το Εργαστήριο εντάσσεται στον Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Ιστότοπος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 • Στέργιος Χατζηκυριακίδης

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: stergios.chatzikyriakidis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77260

  Γραφείο: 112 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ