Πρακτική άσκηση

ANAKOIΝΩΣΗ (10-11-2021) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΗΣ) ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 2021-2022

Δείτε εδώ την ενημέρωση.