Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για κακόβουλα μηνύματα

Διαπιστώθηκε ότι κάποιοι πρωτοετείς φοιτητές έλαβαν μήνυμα να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά τους για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους από διεύθυνση που δεν ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Οι Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κρήτης επικοινωνούν αποκλειστικά και μόνο από τα Ακαδημαϊκά Email τους τύπου ...@...uoc.gr