Ανακοίνωση

Ανακοίνωση για την εξυπηρέτηση από τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας

Η εξυπηρέτηση από τη Γραμματεία όσο ισχύουν τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 θα γίνεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
• τηλεφωνικά
• ηλεκτρονικά (οι φοιτητές/φοιτήτριες μέσω του ακαδημαϊκού τους email)

• μέσω ΚΕΠ ή gov.gr

Με φυσική παρουσία, και μόνον μετά από επικοινωνία με τη Γραμματεία,

θα εξυπηρετούνται μόνο όσες περιπτώσεις δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν με κάποιον από τους παραπάνω τρόπους.