Πρακτική άσκηση

Ανακοίνωση Υποβολής Αιτήσεων για το πρόγραμμα αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης (22-03-2023)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.