Ανακοίνωση

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής φοιτητών για την Πρακτική Άσκηση (β΄πρόσκληση ) - Κατάθεση ενστάσεων

Πρακτικό επιλογής φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση στο Τμήμα Φιλολογίας