Πρακτική άσκηση

Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων ανακοίνωσης για θέσεις αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης 15-01 2024 (20-02-2024)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση.