Πρακτική άσκηση

Ανάρτηση προσωρινών αποτελεσμάτων επιλογής φοιτητών/τριών για το πρόγραμμα αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης (11/4/2023)

Δείτε εδώ την ανάρτηση.