Ανακοίνωση

Απώλεια Δήμητρας-Παναγιώτας Δαλακλή

Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο σε ατύχημα της φοιτήτριάς μας Δήμητρας-Παναγιώτας Δαλακλή.

Η Δήμητρα-Παναγιώτα ήταν τελειόφοιτη της Κατεύθυνσης Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας.

Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στους οικείους της.

Εκ μέρους του διδακτικού, επιστημονικού
και διοικητικού προσωπικού του Τμήματος,

Ο πρόεδρος

Καθηγητής Αλέξης Καλοκαιρινός