Πρακτική άσκηση

Ενημερωτική Συνάντηση για το Πρόγραμμα Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης, Παρασκευή 25 Νοεμβρίου, ώρα 2:30, αίθουσα 7

Ανακοίνωση