Πρακτική άσκηση

Ενημερωτική τηλεδιάσκεψη (Web meeting) για τις Αιτήσεις Αμειβόμενης Πρακτικής Άσκησης

Δείτε την ανακοίνωση εδώ