Εκδήλωση - Διάλεξη

Η Αφηγηματική Λειτουργία της Μνήμης και οι Ιδεολογικές Συγκρούσεις στα Έργα Πεζογράφων της Β' Μεταπολεμικής Γενιάς

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διαδικασίας είναι:
https://us02web.zoom.us/j/8174...
Σε περίπτωση που ζητηθεί, το Meeting ID είναι: 817 4780 6296.

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)