Εκδήλωση - Διάλεξη

Τα ρήματα ψυχικού πάθους της Κοινής Νέας Ελληνικής.

ΠΜΣ «Γλωσσολογία»

Άννα Κεραμιανάκη

Τα ρήματα ψυχικού πάθους
της Κοινής Νέας Ελληνικής

Επιβλέπουσα: Έλενα Αναγνωστοπούλου

5 / 9 / 2023, 19:15

Σύνδεσμος για την παρακολούθηση:
https://uoc-gr.zoom.us/j/95815694917

Οδηγός συμμόρφωσης στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)