Εκδήλωση - Διάλεξη

Αναγνώστης και πειραματικό διήγημα: Η αναγνωστική ανταπόκριση στο έργο του Αλκιβιάδη Γιαννόπουλου.

ΠΜΣ «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία»

Ευαγγελία Μαρία Μαξίτογλου

Αναγνώστης και πειραματικό διήγημα:
Η αναγνωστική ανταπόκριση
στο έργο του Αλκιβιάδη Γιαννόπουλου.

Επιβλέπουσα: Αναστασία Νάτσινα

29 / 3 / 2023, 10:30

Σύνδεσμος για την παρακολούθηση:
https://diavlos.grnet.gr/epresence-conference-14102

Οδηγός συμμόρφωσης στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)