Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας του Κωνσταντίνου Καλαϊτζάκη

ΠΜΣ "Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία"

Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης

Ηλίας Βενέζης:
Ανέκδοτα διηγήματα και ποιήματα (1920-1922)
Η νεανική αναζήτηση των ιδανικόκοσμων
στα πρώτα συγγραφικά βήματα του Βενέζη


Επιβλέπουσα: Αγγέλα Καστρινάκη

27 / 6 / 2024, 11:30

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διαδικασίας είναι:

https://uoc-gr.zoom.us/j/89553134556

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)