Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της Σταυρούλας Μαυρομμάτη

ΠΜΣ "Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία"

Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας

Σταυρούλα Μαυρομμάτη

Η Γραμματική της κοινής των Ελλήνων Γλώσσης του Νικόλαου Σοφιανού (16ος αι.)
και η πρώτη της έκδοση από τον Émile Legrand (1870):
Ιδεολογικές προεκτάσεις
και η συγκρότηση του πεδίου της Νεοελληνικής Φιλολογίας


Επιβλέπων: Αλέξανδρος Κατσιγιάννης

29 / 4 / 2024, 10:00

Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση της διαδικασίας είναι:
https://uoc-gr.zoom.us/j/86357771478

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)