Ανακοίνωση

Προκηρύξεις για Διεθνή Κινητικότητα ΚΑ 107 (Ρωσία) μέσω Erasmus+

Δείτε τις 2 Προκηρύξεις (1 για προσωπικό-διδασκαλία και 1 για φοιτητές-σπουδές στη Ρωσία, Αγ. Πετρούπολη) στο πλαίσιο Διεθνούς Κινητικότητας ΚΑ 107 του προγράμματος Erasmus+.

Νέα Παράταση έως 30-09-2020.