Ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021 - 2022 (ανακοινοποίηση στο ορθό)

Αποτελέσματα Αξιολόγησης

Δείτε εδώ την πρόσκληση.

Αίτηση
Υπεύθυνη Δήλωση