Εκδήλωση - Διάλεξη

Υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας Ελευθερίας Ψαρουδάκη

Ελευθερία Ψαρουδάκη

ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΥ ΑΦΗΓΗΤΗ
ΣΤΗΝ ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ


Επιβλέπουσα: Αναστασία Νάτσινα

11 / 2 / 2022, 12:00

Διεύθυνση για την παρακολούθηση:
http://video.ucnet.uoc.gr/live...

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων
(ΓΚΠΔ / GDPR)