Υποτροφίες - Βραβεία

Πρόγραμμα Υποτροφιών εσθονικού ιδρύματος Archimedes

Πρόγραμμα υποτροφιών του Εσθονικού Ιδρύματος Υποτροφιών Archimedes (http://archimedes.ee/ensihtasutus/about-us/ ) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ:

Σε φοιτητές, ερευνητές και διδακτικό προσωπικό ξένων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων : 01/04/2020 έως 01/05/2020 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://taotlused.archimedes.ee
Αναλυτική πληροφόρηση στην ιστοσελίδα του ιδρύματος:
http://haridus.archimedes.ee/en/scholarships-researchers

Στοιχεία επικοινωνίας αρμόδιας υπαλλήλου: Ms. Liis Uulman, e-mail: liis.uulman@archimedes.ee

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση δύο (2) υποτροφιών στον κλάδο της Νεοελληνικής Φιλολογίας, σε πτυχιούχους Τμημάτων Φιλολογίας κατεύθυνσης Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Φιλολογίας (ελληνικών Πανεπιστημίων ή ισοτίμων Πανεπιστημίων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ανδρέα Ανδρεάδη (Υποτροφίες Εμμανουήλ Δ. Ροΐδη).

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει στις 6 Μαΐου 2020.

============================================================

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Γλωσσολογίας σε πτυχιούχο Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου " Άριστα" για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό, με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021,από τα έσοδα της Δωρεάς Πάικου Νικολαΐδη.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει στις 6 Μαΐου 2020.