Υποτροφίες - Βραβεία

ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ: Προκήρυξη υποτροφιών Ακ. Έτους: 2021-2022

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 14 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή & ώρα 16:00

Το ΙΔΡΥΜΑ ΛΟΧΑΓΟΥ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗ προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, τη χορήγηση, με επιλογή, πέντε κατά κανόνα υποτροφιών, για μεταπτυχιακές, διδακτορικές, μεταδιδακτορικές ή ερευνητικές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό διάρκειας έως 12 μηνών, σε νέους/ νέες που κατάγονται από Κω ή Χάλκη, πτυχιούχους Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Πανεπιστημιακού Τομέα ή Τεχνολογικού Τομέα της ημεδαπής ή/και αναγνωρισμένων ως ομοταγών προς τα Ελληνικά Α.Ε.Ι. ιδρυμάτων της αλλοδαπής . Αιτήσεις μαζί με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της μέσω της ιστοσελίδας www.fanourakisfoundation.org μέχρι την παραπάνω προθεσμία. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης και ο Κανονισμός Υποτροφιών 2021-2022 με τις ακριβείς προϋποθέσεις & όρους υποβολής αιτήσεων, δικαιολογητικών κλπ. υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος και συγκεκριμένα εδώ. Πληροφορίες : Τηλ. Γραμματείας : 210 724 9940 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-15.00. και email info@fanourakisfoundation.or

Βραβείο William Stanley Moss

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ ΣΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΒΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28 Φεβρουαρίου 2021

Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ.

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 37 13 053, -054, -055, -056, -057 ή μέσω e-mail στο scholarship.applications@onassis.org

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για το πρόγραμμα Pre-doctoral Fellowships in Hellenic Studies του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Harvard

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου, 2021

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών προσφέρει έως και τρεις ερευνητικές υποτροφίες ετησίως σε υποψηφίους/ες διδάκτορες στον τομέα Κλασικών Σπουδών Ελληνικών Πανεπιστημίων, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα έτος εντός των διδακτορικών τους σπουδών. Η διάρκεια της κάθε ερευνητικής υποτροφίας θα είναι 12 μήνες (Ιούνιος–Μάιος), κατά τη διάρκεια των οποίων οι υποψήφιοι/ες θα ολοκληρώσουν ένα εξαμηνιαίο ερευνητικό πρότζεκτ (Ιούνιος–Νοέμβριος) της δικής τους επιλογής. Καθ’ όλη τη διάρκεια της ερευνητικής υποτροφίας, και ειδικά κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού (Δεκέμβριος–Μάιος), οι ερευνητές/τριες θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες του Κέντρου για να μοιραστούν τα ευρήματά τους και να συνεργαστούν με άλλους/ες ερευνητές/τριες και μέλη της κοινότητας του Κέντρου.

Η ερευνητική υποτροφία περιλαμβάνει πρόσβαση για ένα έτος στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων του Πανεπιστημίου Harvard, ένα δεκαήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στις εγκαταστάσεις του Κέντρου στην Ουάσινγκτον, προσκλήσεις για να παρουσιάσουν και να δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και να συμμετάσχουν σε ακαδημαϊκές συναντήσεις, καθώς και μία οικονομική υποστήριξη 1000€ για τις ανάγκες της έρευνάς τους. Οι ερευνητές/τριες θα έχουν ακαδημαϊκή και συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της υποτροφίας από τα μέλη της ακαδημαϊκής επιτροπής του προγράμματος.

Μάθετε περισσότερες πληροφορίες για τις Ερευνητικές Υποτροφίες στις Ελληνικές Σπουδές για Υποψ. Διδάκτορες στην αγγλική ιστοσελίδα του προγράμματος.

Βραβείο Μενέλαος Παρλαμάς

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 8 Φεβρουαρίου 2021

Βραβείο Μενέλαος Παρλαμάς