Kotlinska-Toma Agnieszka Wroclaw Διδασκαλία (25-30/05/2015)