Ο Αλέξανδρος Κατσιγιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983. Είναι Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η έρευνά του επικεντρώνεται στη νεοελληνική γραμματεία και την ιστορία της διανόησης (18ος-20ός αι.), στην ιστορία του βιβλίου και των λογοτεχνικών αρχείων και στις Ψηφιακές Νεοελληνικές Σπουδές. Η διατριβή του Η δεξίωση της Κρητικής Λογοτεχνίας από τον ελληνικό και ευρωπαϊκό κριτικό λόγο του 19ου αιώνα. Από την παραλογοτεχνία στον εθνικό λογοτεχνικό κανόνα έλαβε το Βραβείο Νέου Ερευνητή του Πανεπιστημίου Κρήτης (2014-2015).

Έχει εργαστεί σε πολλά ερευνητικά προγράμματα, ως υπότροφος διδάκτορας και μεταδιδάκτορας, ενώ έχει συμμετάσχει στην ομάδα της φιλολογικής τεκμηρίωσης του Ψηφιακού Αρχείου Κ. Π. Καβάφη του Ιδρύματος Ωνάση.

Έχει συγγράψει το ηλεκτρονικό βιβλίο Εισαγωγή στη Νεοελληνική Φιλολογία, Ελληνικά Ακαδημαϊκά. Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. ΚΑΛΛΙΠΟΣ 2015, μαζί με τους Φίλιππο Παππά και Λίλια Διαμαντοπούλου, έχει επιμεληθεί και εκδώσει ένα best-seller του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, Τα κατά Κλεάνθην και Αβροκόμην (1801), Εκδόσεις Βιβλιόραμα 2020 του Κωνσταντίνου Μάνου. Έχει συνεπιμεληθεί τους τόμους «Προς μάθησιν εντελεστέραν». Ο Χριστόφορος Φιλητάς (1787-1867) και η συγκρότηση της Νεοελληνικής Φιλολογίας τον 18ο και 19ο αιώνα, Βιβλιοθήκη της Βουλής: Αθήνα 2022, (πρακτικά του συνεδρίου συνεδρίου «Λόγιοι και Συγκρότηση της Ιστορίας της Νεοελληνικής Γραμματείας:18ος – 19ος αιώνας», συνεργασία Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης και Βιβλιοθήκης της Βουλής) και Ιδού, γλυκέ Φιλόπατρι, της λύρας μου τα μέλη". Η λογοτεχνία στην Επανάσταση και στα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους, Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο 2022. Τέλος, έχει συμβάλλει στην νέα έκδοση και μετάφραση του Υπομνήματος για την παρούσα κατάσταση του πολιτισμού στην Ελλάδα του Αδαμάντιου Κοραή (μτφρ. Βάιος Ντάφος, Αμολγός, Αθήνα 2022) με το επίμετρο «Οι διαδρομές ενός Μανιφέστου: το Υπόμνημα του Αδαμάντιου Κοραή εν κινήσει (1803-1853)».