Η Μελίνα Ταμιωλάκη είναι Καθηγήτρια αρχαίας ελληνικής φιλολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Παν/μ/ίου Κρήτης και Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ στο ΙΜΣ/ΙΤΕ. Είναι διδάκτωρ του Παν/μίου της Σορβόννης (2007). Η μονογραφία της, Liberté et esclavage chez les historiens grecs classiques (Paris, Presses Universitaires Paris-Sorbonne 2010) τιμήθηκε με το Βραβείο Ζάππα της Association des Etudes Grecques το 2011. Εκτός από μια σειρά άρθρων, έχει επίσης επιμεληθεί (και συνεπιμεληθεί) τους παρακάτω συλλογικούς τόμους: (με τον Αντώνη Τσακμάκη), Thucydides Between History and Literature (Βερολίνο, Walter de Gruyter 2013), Κωμικός Στέφανος. Νέες Τάσεις στην Έρευνα της Αρχαίας Ελληνικής Κωμωδίας (Ρέθυμνο, Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, 2014), Μεθοδολογικά Ζητήματα στις Κλασικές Σπουδές. Παλαιά προβλήματα και νέες προκλήσεις (Ηράκλειο, ΠΕΚ 2017), (με τον Νίκο Μήλτσιο), Polybius and His Legacy (Βερολίνο, Walter de Gruyter 2018), (με τον A. Kampakoglou, την A. Novokhatko κ.ά.), Gaze, Vision, and Visuality in Ancient Greek Literature (Βερολίνο, De Gruyter 2018), Xenophon and Isocrates: Political Affinities and Literary Interactions (θεματικό τεύχος του περιοδικού Trends in Classics, 2018), και (με τον Tim Rood), Xenophon's Anabasis and its Legacy (Βερολίνο, De Gruyter 2022). Είναι Επιστημονική Υπεύθυνη των ερευνητικών προγραμμάτων LACRIMALit (https://www.ims.forth.gr/en/project/view?id=219) που έχει λάβει χρηματοδότηση από το ΕΛΙΔΕΚ (2022-2025) και ΤΑΛΩΣ-Τεχνητή Νοημοσύνη για τις Ανθρωπιστικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες (https://talos-ai4ssh.uoc.gr), που έχει λάβει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (2023-2028).