Σπουδές:
1980: PhD in Classics
The Ohio State University, Department of Classics, Columbus, Ohio
Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Livy’s Praefatio and Sallust»

1975: Laurea in Lettere Classiche, με βαθμό άριστα
Università di Bologna, Facoltà di Lettere, Indirizzo classico
Tίτλος διπλωματικής εργασίας: «Il carme 51 di Catullo: Problemi di testo e diinterpretazione».
Τιμήθηκε με την ανώτατη διάκριση, Dignità di Stampa

1972: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλολοσοφική Σχολή, Πτυχίο

Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία
1996-2015: Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

1989-1996: Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

1987-1989: Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

1982-1987: Λέκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής και αργότερα του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1981-1982: Επιμελητής της έδρας της Λατινικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

1977-1980: Graduate Teaching Associate, The Ohio State University, Department of Classics

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Ελληνιστική λογοτεχνία· λατινική λογοτεχνία των κλασικών χρόνων· λογοτεχνία της ύστερης αρχαιότητας· αρχαίο μυθιστόρημα· ιστοριογραφία· τραγωδίες του Σενέκα· πρόσληψη της αρχαιότητας στη νεοελληνική και τις ευρωπαϊκές λογοτεχνίες· νεοελληνική λογοτεχνία (κυρίως: κρητική λογοτεχνία της ακμής· Κοραής, Κάλβος, Σολωμός· Καβάφης, Καζαντζάκης, Σεφέρης)

Στο πλαίσιο των ερευνητικών ενδιαφερόντων μου εξέδωσα τη διεθνή σειρά Rethymnon Classical Studies (3 τόμοι) και συνδιοργάνωσα (διαδοχικά με τον Σ. Φραγκουλίδη και τον Σ. Παναγιωτάκη) ανά διετία τα διεθνή συνέδρια Rethymnon International Conferences on the Ancient Novel (RICAN), τα πρακτικά των οποίων τυπώνονται στη σειρά Ancient Narrative Supplementa (Barkuis, Groningen, 6 τόμοι).