Ειδικά Ενδιαφέροντα: Ελληνική και λατινική παπυρολογία, λογοτεχνικοί πάπυροι και παπυρικά έγγραφα, επιγραφική (επιγραφές και graffiti), ελληνική μυθολογία, αρχαίο ελληνικό μυθιστόρημα, πεζογραφία ελληνιστικής και ρωμαϊκής περιόδου, αρχαίο ελληνικό επίγραμμα.

Σπουδές:

Ph.D. Classics, Department of Greek and Latin, University College London, University of London (1991-1994).

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης. Κλασική Φιλολογία (Πρώτος κύκλος) (1989-1991).

Πτυχίο Τμήματος Φιλολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Βαθμός A (8,53 / 10) (1985-1989) .

5ο Λύκειο Πειραιώς, Βαθμός A (19 7/10 /20) (1982-1985).

5ο Γυμνάσιο Πειραιώς Βαθμός A (1979-1982).

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: Edition with Translation and Commentary of 19 Literary and 24 Documentary Unpublished Papyri from Oxyrhynchos