Ο Στρατής Παπαϊωάννου ασχολείται με την βυζαντινή λογοτεχνία, σε όλες της τις εκφάνσεις. Έχει δημοσιεύσει μια μονογραφία για τον Μιχαήλ Ψελλό σε αγγλική (Michael Psellos: Rhetoric and Authorship in Byzantium. Cambridge University Press 2013) και πλήρως αναθεωρημένη, νεοελληνική έκδοση (Μιχαὴλ Ψελλός. Ἡ ρητορικὴ καὶ ὁ λογοτέχνης στὸ Βυζάντιο. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης 2021) καθώς και μια συλλογή κειμένων του ίδιου συγγραφέα με θέμα την θεωρία της λογοτεχνίας και της τέχνης (σε συνεργασία με τον Charles Barber· Notre Dame University Press 2017), ενώ το 2019 κυκλοφόρησε η κριτική έκδοση των επιστολών του Ψελλού (δύο τόμοι, Degruyter). Έχει επίσης δημοσιεύσει μια κριτική έκδοση και αγγλική μετάφραση, με εισαγωγή και σχόλια, έξι κειμένων από το Μηνολόγιο του Συμεών Μεταφραστή (Harvard University Press 2017, Dumbarton Oaks Medieval Library), ενώ ετοιμάζει ένα δεύτερο τόμο με αγιολογικά κείμενα για την ίδια σειρά (Byzantine Saints at the Margins: Seven Popular Legends). Τον Μάϊο του 2021 θα κυκλοφορήσει και ένα εγχειρίδιό του για τη βυζαντινή λογοτεχνία (Oxford University Press). Ο Παπαϊωάννου σπούδασε ελληνική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1995) και βυζαντινές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης (2000), και δίδαξε στο Catholic University of America (2000-2005), στο πανεπιστήμιο Brown (2006-2018), και, ως επισκέπτης καθηγητής, στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι και στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Είναι επιστημονικός συνεργάτης στο διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα Retracing Connections: Byzantine Storyworlds in Greek, Arabic, Georgian, and Old Slavonic (https://retracingconnections.org) και προετοιμάζει την έκδοση του ελληνικού Βίου του Θεόδωρου Εδέσσης (BHG 1744). Το 2018 έλαβε την Υποτροφία Γκούγκενχαϊμ Ανθρωπιστικών επιστημών (https://www.gf.org/fellows/all-fellows/stratis-papaioannou/).