Η Βίνα Τσακάλη σπούδασε γλωσσολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πτυχίο 1998) και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Θεωρητική Γλωσσολογία (μεταπτυχιακό δίπλωμα, University College London 2000). Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο University College London (2006) στον τομέα της Θεωρητικής Γλωσσολογίας/ Γλωσσική Κατάκτηση. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στο Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας, στο Northeastern University και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2014 είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι η θεωρητική Γλωσσολογία, η γλωσσική κατάκτηση και επεξεργασία, οι γλωσσικές διαταραχές και η κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας.