Πρόσωπα

Συμβασιούχοι διδάσκοντες

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

 • Παναγιώτης Δενδραμής

  Τομέας: Θεατρικών, Κινηματογραφικών και Μουσικών Σπουδών

  Θέση: Πανεπιστημιακός Υπότροφος

  E-mail: philp0584@philology.uoc.gr

 • Αλέξανδρος Κατσιγιάννης

  Θέση: Ακαδημαϊκός Υπότροφος

  E-mail: alexanderkatsigiannis@gmail.com

  Γραφείο: 10 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Μαρία Μπαρούνη

  Θέση: Συμβασιούχος διδάσκουσα

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Γλωσσολογία

  E-mail: barouni@uoc.gr

 • Στέλιος Χρονόπουλος

  Θέση: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 2019-2020, άμισθος. Επιβλέπων: Κώστας Αποστολάκης

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Αρχαία ελληνική φιλολογία, Κωμωδία

  E-mail: schronopoulos@gmail.com