Έρευνα 2016-2020

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, Π.Κ. 2016-2020

2019-2020

Νέες προοπτικές στη μελέτη του Αρχαίου Ελληνικού και του Ρωμαϊκού Κόσμου. Διεθνές Συμπόσιο με επίκεντρο νέες μεθοδολογικές προσεγγίσεις

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Λουκία Αθανασάκη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α. 10474)

Φορέας χρηματοδότησης: Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

2019-2020

The play of language in ancient Greek comedy. Verbal jokes, comic discourse, and the linguistic mechanisms of humour

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Αποστολάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α. 10407)

2019-2020

A Near Perfect Leader in a Less than Perfect World. A Study on Xenophon’s Cyropaedia

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (K.A. 10359)

2019

Ψηφιοποίηση Αρχείου Χρήστου Πάρλα

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Σειραγάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α. 10392)

2018-2021

Projet ANR Les Actes des martyrs perses entre Orient et Occident. Transmissions interculturelles et représentations au début du 5e siècle. [ Τα περσικά αγιολογικά μαρτύρια ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση]

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Jullienne Christelle (Chargée de recherche CNRS, MII (FRE 2018) Paris)

Ερευνήτρια: Μαρίνα Δετοράκη

Φορέας χρηματοδότησης: ANR: L’Agence Nationale de la Recherche / CNRS

2018-2021

Προσεγγίσεις στην Ιστορία του Κινηματογράφου

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Παναγιώτα Μήνη

Μέλος ερευνητικής ομάδας: Κωνσταντίνα Γεωργιάδη (Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας)

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α. 10129)

2018-2020

Στο γραφείο ενός κοσμοπολίτη λογίου του 19ου αιώνα: η έκδοση των χειρογράφων τετραδίων του Χριστόφορου Φιλητά και η πρώιμη φάση της ιστοριογράφησης της νεοελληνικής γραμματείας/παιδείας.

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Στέφανος Κακλαμάνης - Δημήτρης Πολυχρονάκης

Ερευνητική Ομάδα: Αλέξανδρος Κατσιγιάννης, Στέλλα Κουρμπανά, Κωνσταντίνος Χρυσόγελος

Φορέας Χρηματοδότησης: Συγχρηματοδοτούμενα Έργα, ΕΣΠΑ 2014-2020, Τομεακά, Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων (Ε.Δ.Β.Μ. 34)(Κ.Α. 10078)

2018-2019

Defending Socrates. Xenophon’s Authorial Persona in the Memorabilia

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (K.A. 10127)

2018-2019

RICAN 9 -Body and Text in the Ancient Novel

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Στέλιος Παναγιωτάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α. 10130)

2018-2019

22ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο της Εταιρείας Μεσογειακών Σπουδών

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Στέλιος Παναγιωτάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α. 10339)