Έρευνα 2016-2020

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ των μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος Φιλολογίας, Π.Κ. 2016-2020

2017-2018

Lyric and the Sacred: 5TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE NETWORK OF THE STUDY OF ARCHAIC AND CLASSICAL SONG

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Λουκία Αθανάσακη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α. 4962)

2017-2018

Λογοτεχνικές Σπουδές και Ψηφιακές Τεχνολογίες

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Αναστασία Νάτσινα

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α. 4862)

2017-2018

Κύκλος διεξαγωγής σεμιναρίων ρυθμού και κρουστών μουσικών οργάνων σε εκπαιδευτικούς και φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Σειραγάκης, Εισηγητής Γιάννης Παπατζανής κ.ά.

Κ.Α. 4753

2017-2018

Problems and Challenges in editing Apollonius, king of Tyre

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Στέλιος Παναγιωτάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α. 4861)

2017-2018

Humour and Double Entendre in Xenophon’s Cyropaedia

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (K.A. 4957)

2017-2018

Film Adaptation

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Παναγιώτα Μήνη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α. 4677).

2017

Ψηφιοποίηση αρχείου Δημήτρη Γιαννουκάκη

Επιστημονικά Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Σειραγάκης

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Έργα Γενικού Ενδιαφέροντος (Κ.Α. 4686)

2016-2018

Μελέτη - Έρευνα Κρητικών Χειρογράφων

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρίνα Δετοράκη

Φορέας χρηματοδότησης: Εθνικοί Οργανισμοί (Κ.Α. 4691)

2016-2018

The complete portrait of clitic development in Modern Greek

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Παρασκευή (Βίνα) Τσακάλη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μεγάλου Μεγέθους (Κ.Α. 4488)

2016-2017

Ritual and Politics, Individual and Community in Plutarch’s Works

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Λουκία Αθανάσακη

Φορέας χρηματοδότησης: Επιτροπή Ερευνών, Ερευνητικά Έργα, Έργα Μικρού Μεγέθους (Κ.Α. 4962)