Εργαστήρια - Ερευνητικές υποδομές

Εργαστήριο Παλαιογραφίας & Αρχείου μικροταινιών

ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 143α/01-07-1998

Το Εργαστήριο Παλαιογραφίας και Αρχείου Μικροταινιών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης ιδρύθηκε το 1998 με το Προεδρικό Διάταγμα 193/1998 (ΦΕΚ 143/1.7.1998 τ. Α΄).

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η κάλυψη των διδακτικών, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Φιλολογίας, αλλά και άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου, σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενό του.

Το Εργαστήριο διαθέτει έναν σημαντικό και συνεχώς αυξανόμενο αριθμό χειρογράφων, βυζαντινολογικού κυρίως ενδιαφέροντος, στην μορφή μικροταινιών και ψηφιακών αρχείων. Από τον Σεπτέμβριο 2003, με χρηματοδότηση από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κρήτης (2000-2006), απέκτησε σύγχρονα μηχανήματα ψηφιοποίησης μικροταινιών και μέχρι το 2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ψηφιοποίησης του υλικού. Διαθέτει επίσης αναγνωστικά μηχανήματα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την ανάγνωση επιτόπου των μικροταινιών και των ψηφιοποιημένων χειρογράφων. Έχει και μια μικρή βιβλιοθήκη παλαιογραφικού ενδιαφέροντος, τα βιβλία της οποίας εμφανίζονται με ειδική σήμανση στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το υλικό του Εργαστηρίου διατίθεται, αποκλειστικά για τους σκοπούς προσωπικής έρευνας, επί τόπου ή κατόπιν συμπλήρωσης του εντύπου αίτησης. Το Εργαστήριο, ύστερα από συνεννόηση με τον υπεύθυνο και με συμβολική αμοιβή, μπορεί να αναλάβει την ψηφιοποίηση υλικού για λογαριασμό τρίτων.

Tο Εργαστήριο Παλαιογραφίας στεγάζεται στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, στο κτηριακό συγκρότημα του Τμήματος Φιλολογίας.

Ιστότοπος

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 • Μαρίνα Δετοράκη

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: detoraki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77262

  Γραφείο: 111 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ

 • Αλεξάνδρα Ζερβουδάκη

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Βαθμίδα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  E-mail: zervoudaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77290

  Γραφείο: 011 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ

 • Nikolaos Kalviainen

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Επιβλέπων/-ουσα: Μαρίνα Δετοράκη

  Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Το μαρτύριο της Αγίας Μαρίνας και η εικονοποιεία του Σατανά στα πρώιμα Αγιολογικά Κείμενα.

  Εργαστήριο: Εργαστήριο Παλαιογραφίας και Αρχείου Μικροταινιών

  E-mail: philp0731@philology.uoc.gr

 • Γεωργία Αμοιρίδου

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Επιβλέπων/-ουσα: Στρατής Παπαϊωάννου

  Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Τρεις αγιολογικοί βίοι για τον Ιωσήφ τον Υμνογράφο (Θεοφάνους Μοναχού BHG 944, Ιωάννου Διακόνου BHG 945-946, Θεοδώρου Πεδιάσιμου BHG 947).

  Εργαστήριο: Εργαστήριο Παλαιογραφίας και Αρχείου Μικροταινιών

  E-mail: philp0821@philology.uoc.gr

 • Ιωάννα Καρέλλη

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Γνωστικό Αντικείμενο: Νέα Ελληνική Φιλολογία

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Μάνος Χατζιδάκις-Νίκος Γκάτσος (1943-1992): γένεση μυθολογίας γένους θηλυκού

  E-mail: philp0610@philology.uoc.gr

 • Μίνως Σκουντάκης

  Τομέας: Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας

  Επιβλέπων/-ουσα: Μανόλης Πατεδάκης

  Γνωστικό Αντικείμενο: Βυζαντινή Φιλολογία

  Ερευνητικό αντικείμενο - λεξεις κλειδιά: Η ρητορική εκπαίδευση μέσα από σύμμεικτα χειρόγραφα της περιόδου από τον 10ο μέχρι το 12ο αιώνα.

  Εργαστήριο: Εργαστήριο Παλαιογραφίας και Αρχείου Μικροταινιών

  E-mail: philp0782@philology.uoc.gr

Πολυμεσικό υλικό