Γεννήθηκα στα Χανιά της Κρήτης, όπου και τελείωσα το Λύκειο. Απέκτησα το πτυχίο μου και μεταπτυχιακό τίτλο Φιλολογίας από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου και εκπόνησα τη διδακτορική μου διατριβή με τίτλο «Θεοφάνης ο Γραπτός. Βίος και Έργο» (2003), υπό την εποπτεία του καθ. κ. Θεοχ. Δετοράκη. Εργάστηκα στη Μέση Εκπαίδευση ως καθηγήτρια Φιλόλογος από το 2004 και στα τμήματα Φιλολογίας των Πανεπιστήμιων Κρήτης και Πατρών ως συμβασιούχος διδάσκουσα με το Π.Δ. 408/80. Επίσης ως αποσπασμένη από τη Μέση Εκπαίδευση εργάστηκα για 4 έτη στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (εποπτεία Διδακτικής Άσκησης). Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στη μελέτη και έκδοση βυζαντινών ποιητικών κειμένων (θύραθεν και υμνογραφικών), στο «βυζαντινό δράμα» και τις διάφορες πτυχές του βίου των Βυζαντινών