Εκδήλωση - Διάλεξη

Η συγκρότηση θεατρικής ομάδας στον 21ο αιώνα ως παράδοξο εγχείρημα