Εκδήλωση - Διάλεξη

Σημασιολογική επισημείωση στους 'Βίους Φιλοσόφων' του Διογένη Λαέρτιου

Σύνδεσμος παρακολούθησης:
https://zoom.us/j/2770004355