Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος Δέσπως Κούππα

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής

Δέσπω Κούππα

Έλληνες και Βάρβαροι
στον Ξενοφώντα και στον Ισοκράτη

Επιβλέπουσα:
Μελίνα Ταμιωλάκη

Η διαδικασία θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω του παρακάτω συνδέσμου:
https://video.ict.uoc.gr/live/...

Οδηγός συμμόρφωσης
στο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)