Η Μαρία Παπαδοπούλου είναι Υπεύθυνη Διαχείρισης και Επικεφαλής Ερευνητικής ομάδας στο πρόγραμμα "ΤΑΛΩΣ-Τεχνητή Νοημοσύνη για τις Ανθρωπιστικές και τις Κοινωνικές Επιστήμες". Είναι διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας του Παν/μίου Αθηνών. Έχει μεγάλη εμπειρία (διδακτική, επιμορφωτική και ερευνητική) στον τομέα των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών και ειδικότερα της ψηφιακής κλασικής φιλολογίας.