Εργαστήρια - Ερευνητικές υποδομές

Εργαστήριο Γλωσσικής κατάκτησης & Γλωσσικής επεξεργασίας

ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΦΕΚ 925β/16-3-2018

Περιγραφή - Δραστηριότητες

Το «Ερευνητικό Εργαστήριο Γλωσσικής Κατάκτησης και Γλωσσικής Επεξεργασίας» ιδρύθηκε το 2019 και η έρευνα του εστιάζει σε θέματα που αφορούν την κατάκτηση/ανάπτυξη λόγου από τα παιδιά τυπικής και μη τυπικής ανάπτυξης καθώς και την επεξεργασία της γλώσσας από παιδιά και ενήλικες, που ανήκουν σε τυπικό και μη τυπικό πληθυσμό.

Βασικές ερευνητικές προοπτικές που υποστηρίζονται από το εργαστήριο είναι η ανάπτυξη των μεθόδων διεξαγωγής έρευνας, η διεύρυνση των διεπιστημονικών ερευνητικών συνεργασιών με ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και η συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, δημόσιους ή ιδιωτικούς, που άπτονται του αντικειμένου της γλωσσικής ανάπτυξης.

Το Εργαστήριο στελεχώνεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας και από μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού καθώς και από εξωτερικούς συνεργάτες, επιστήμονες με ερευνητικά ενδιαφέροντα ή/και επιστημονικό έργο συναφές με την γλωσσική ανάπτυξη και γλωσσική επεξεργασία. Το εργαστήριο στεγάζεται στο κτηριακό συγκρότημα του τμήματος Φιλολογίας και διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για την μελέτη του αντικειμένου του (Tobii Pro TX-300 και φορητό Tobii X3-120, Eye tracking software για πειραματική έρευνα (Tobii Pro Lab), E-Prime extensions for Tobii Pro eye trackers και Tobii Pro Lab).

Το έργο του εργαστηρίου ενισχύεται και συνδέει την επιστημονική κοινότητα με το ευρύτερο κοινό, μέσω της οργάνωσης σεμιναρίων, διαλέξεων, συμποσίων, συνεδρίων, και εκδηλώσεων, καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων, με τη μορφή σειρών, βιβλίων, άρθρων και περιοδικών.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 • Βίνα Τσακάλη

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

  E-mail: tsakali@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77292

  Γραφείο: 103 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 • Έλενα Αναγνωστοπούλου

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: elena.anagnostopoulou01@gmail.com

  Τηλέφωνο: 28310-77277

  Γραφείο: 019 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Αλέξης Καλοκαιρινός

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: alexis.kalokerinos@gmail.com

  Τηλέφωνο: 28310-77274

  Γραφείο: 016 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Ιωάννα Κάππα

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: kappa@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77269

  Γραφείο: 009 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Γεωργία Κατσιμαλή

  Τομέας: Γλωσσολογίας

  Θέση: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  E-mail: katsimali@uoc.gr