Εργαστήρια - Ερευνητικές υποδομές

Εργαστήριο Παπυρολογίας & Επιγραφικής

ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΕΚ 143α/01-07-1998

Περιγραφή - Δραστηριότητες

Το Εργαστήριο Παπυρολογίας και Επιγραφικής του Τμήματος Φιλολογίας ιδρύθηκε το 1998 (Π.Δ. 193/1998, Φ.Ε.Κ. 143/1-7-98 τ. Α΄). Πρωταρχικός στόχος του Εργαστηρίου είναι η εξυπηρέτηση διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα της Παπυρολογίας και της Επιγραφικής. Το Εργαστήριο ενδιαφέρεται για κάθε μορφής συνεργασία σε πνεύμα αμοιβαιότητας με συναδέλφους, κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, των οποίων τα ενδιαφέροντα και οι στόχοι είναι συναφείς. Στελεχώνεται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Φιλολογίας των οποίων το γνωστικό αντικείμενο εμπίπτει στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα, από μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) καθώς και από μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού που τοποθετούνται σ' αυτό.

Ιστότοπος

Μέλη Εργαστηρίου Παπυρολογίας & Επιγραφικής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 • Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: spanoudakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77265

  Γραφείο: 005 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

 • Λουκία Αθανασάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: athanassaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77286

  Γραφείο: 004 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Κώστας Αποστολάκης

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: apostolakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77289

  Γραφείο: 109 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Αθηνά Καβουλάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  E-mail: kavoulaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77269

  Γραφείο: 007 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Σοφία Καμπίτση

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Θέση: Αφυπηρετήσαν Μέλος ΔΕΠ

  E-mail: sophie.kambitsis@hotmail.com

 • Αναστάσιος Νικολαΐδης

  E-mail: nikolaidis@phl.uoc.gr

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Στέλιος Παναγιωτάκης

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: panayotakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77284

  Γραφείο: 105 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Μιχαήλ Πασχάλης

  E-mail: paschalis@uoc.gr

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Ζαχαρούλα Πετράκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  E-mail: zpetraki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77272

  Γραφείο: 014 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Δήμος Σπαθάρας

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: spatharas@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77288

  Γραφείο: 104 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: tamiolaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77282

  Γραφείο: 107 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΜΕΛΗ ΕΔΙΠ

 • Ευαγγελία Αστυρακάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  E-mail: e.astyrakaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77294

  Γραφείο: 024 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Νίκος Λίτινας

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  E-mail: litinasn@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77380

  Γραφείο: 108 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Ελένη Παπαδογιαννάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  E-mail: e.papadogiannaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77295

  Γραφείο: 023 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ