Κλασικών Σπουδών

Τομέας Κλασικών Σπουδών

Ο Τομέας Κλασικών Σπουδών θεραπεύει τα γνωστικά αντικείμενα της Αρχαίας Ελληνικής και Λατινικής Φιλολογίας, της Παπυρολογίας και Επιγραφικής. Η μελέτη και η ερμηνεία της ελληνικής και λατινικής γλώσσας και γραμματείας με ποικίλες μεθοδολογικές προσεγγίσεις καθώς και η κατανόηση των ευρύτερων πολιτισμικών συμφραζομένων μέσα στα οποία παρήχθησαν τα κείμενα της αρχαιότητας αποτελούν τους βασικούς άξονες της διδακτικής και ερευνητικής δραστηριότητας των μελών του Τομέα. Τα τρέχοντα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα και το επιστημονικό έργο των μελών του Τομέα αφορούν κυρίως στα παρακάτω πεδία:

• αρχαϊκή επική και λυρική ποίηση

• αττικό δράμα και ιστορία του αρχαίου θεάτρου

• αττική ρητορεία και ρητορική

• προσωκρατική και πλατωνική φιλοσοφία

• αρχαία ελληνική ιστοριογραφία και θεωρία της ιστορίας στην αρχαιότητα

• ελληνιστική ποίηση και μυθογραφία

• ρωμαϊκή λυρική ποίηση

• αρχαίο ελληνικό και ρωμαϊκό μυθιστόρημα

• ποίηση της ύστερης αρχαιότητας

• διάλογος της λογοτεχνίας με εικαστικά διακείμενα

• αρχαία ελληνική θρησκεία και μυθολογία

• συναισθήματα στον αρχαίο κόσμο

• ελληνική και λατινική παπυρολογία και επιγραφική

Στην πληρέστερη κατανόηση των αρχαίων πολιτισμών και της λογοτεχνίας τους συμβάλλουν το Εργαστήριο Παπυρολογίας και Επιγραφικής, το Ερευνητικό Εργαστήριο Κλασικών Σπουδών και ο μεγάλος αριθμός επιστημονικών εκδηλώσεων (διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια) που διοργανώνει τακτικά ο Τομέας.

Μέλη Τομέα Κλασικών Σπουδών

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ

 • Κώστας Αποστολάκης

  E-mail: apostolakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 77289

  Γραφείο: 109 READ MORE

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 • Λουκία Αθανασάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: athanassaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77286

  Γραφείο: 004 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Κώστας Αποστολάκης

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: apostolakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77289

  Γραφείο: 109 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Στέλιος Παναγιωτάκης

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: panayotakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77284

  Γραφείο: 105 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Δήμος Σπαθάρας

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: spatharas@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77288

  Γραφείο: 104 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Κωνσταντίνος Σπανουδάκης

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγητής

  E-mail: spanoudakis@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77265

  Γραφείο: 005 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Ελένη-Μελίνα Ταμιωλάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Καθηγήτρια

  E-mail: tamiolaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77282

  Γραφείο: 107 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 • Αθηνά Καβουλάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  E-mail: kavoulaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77269

  Γραφείο: 007 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Ζαχαρούλα Πετράκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  E-mail: zpetraki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77272

  Γραφείο: 014 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 • Μαρία Παπαδοπούλου

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

  E-mail: maria.papadopoulou@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77276

  Γραφείο: 18 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Γεωργία Τσούνη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Επίκουρη Καθηγήτρια

  E-mail: gtsouni@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77268

  Γραφείο: 008 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Ε.ΔΙ.Π.)

 • Ευαγγελία Αστυρακάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  E-mail: e.astyrakaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77294

  Γραφείο: 024 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Νίκος Λίτινας

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  E-mail: litinasn@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77380

  Γραφείο: 108 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Ελένη Παπαδογιαννάκη

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  E-mail: e.papadogiannaki@uoc.gr

  Τηλέφωνο: 28310-77295

  Γραφείο: 023 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

 • Δημήτρης Περοδασκαλάκης

  Τομέας: Κλασικών Σπουδών

  Βαθμίδα: Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

  E-mail: perodaskalakis@uoc.gr

  Γραφείο: 022 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ